หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นิตยสาร “สารคดี” เก็บข้อมูลอาคารสายสุทธาฯ เตรียมเขียนลง Hidden (in) Museum
นิตยสาร “สารคดี” เก็บข้อมูลอาคารสายสุทธาฯ เตรียมเขียนลง Hidden (in) Museum

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-09-27 15:59:09

     วันนี้ (27 กันยายน 2561) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับ นักเขียนและช่างภาพจาก นิตยสาร “สารคดี” นิตยสารฉบับแรกของประเทศไทยที่นำเสนอเรื่องราวแนวสารคดี ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในครั้งนี้ ได้สนใจ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในด้านของวัฒนธรรมสตรีชาววังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเตรียมเขียนลงในคอลัมภ์ Hidden (in) Museum โดยมุ่งเน้นในเรื่องของศิลปวิทยาการงานศิลป์ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสตรีชาววังในอดีต โดยมีภัณฑารักษ์ของสำนักศิลป์เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและนำชมพิพิธภัณฑ์