หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-09-26 10:02:31

ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต มอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 73 ปี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา