ติดต่อเรา

การให้บริการ
เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าบริการ
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่
อาคาร 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-160-1216 โทรสาร : 02160-1054

E-mail : ssru3rtks@gmail.com
www.facebook.com/pages/3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
ส่งข้อความถึงเรา
เรื่อง :
 
ข้อความ :
 
ชื่อ - สกุล :
 
เบอร์โทร :
 
อีเมลล์ :
 
สถิติเข้าชม